BEMOLE I KRZYŻYKI
BEMOLE

Bemol stawiamy zawsze przed nutą, mówi o obniżeniu danego dźwięku. Obowiązuje on w całym takcie dla wszystkich dźwięków na tej samej wysokości na pięciolinii. Kasuje go dopiero kreska taktowa.

Rysunek 26 - 3 KB

Odległość między dźwiękiem obniżonym a naturalnym nazywamy półtonem.

Jeśli postawimy bemol przy nucie wówczas do jej nazwy literowej dodajemy końcówkę -es. Wyjątek stanowi dźwięk b (obniżone h) oraz dźwiek es i as.

Rysunek 27 - 2 KB

 

KRZYŻYKI

Krzyżyk stawiamy zawsze przed nutą, mówi o podwyższeniu danego dźwięku. Obowiązuje on w całym takcie dla wszystkich dźwięków na tej samej wysokości na pięciolinii. Kasuje go dopiero kreska taktowa.

Rysunek 28 - 3 KB

Odległość między dźwiękiem podwyższonym a naturalnym nazywamy półtonem.

Jeśli postawimy krzyżyk przy nucie wówczas do jej nazwy literowej dodajemy końcówkę -is.

Rysunek 29 - 2 KB

 

KASOWNIK

Kasownik stawiamy zawsze przed nutą. Znosi on wcześniejsze działanie krzyżyka lub bemola. Obowiązuje (dla wszystkich dźwięków po nim na pięciolinii na tej samej wysokości) w obrębie taktu, w którym sie znajduje. Unieważnia go kreska taktowa, ponowne umieszczenie (w obrębie tego samego taktu a bezpośrednio po nim) bemola lub krzyżyka.

Rysunek 30 - 4 KB

Dziś jest:
Webmaster: K. Kozon